اطلاعات تماس


آدرس

استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، منطقه شهرداری بخش مرکزی، خیابان فردوسی شمالی، کوچه ۲۳، پلاک ۲۲۵، طبقه اول ، کد پستی ۴۹۷۱۶۹۵۴۱۶

تلفن

۰۱۷۳۳۲۹۰۷۵۳