ضمن تشکر از سفارش شما
به اطلاع می رساند بعد از تامین و بسته بندی، سفارش به پست، جهت تحویل به آدرس مندرج در سفارش ارسال میگردد.
در این مرحله به مشتری جهت اطلاع و پیگیری، اطلاعات کافی از طریق مسیر ارتباطی تعیین شده توسط مشتری ارسال خواهد گردید.
خواهشمند است پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود را در سایت سوناشاپ منعکس فرمایید.
رضایتمندی شما آرزوی ماست.